Bildarkiv

Bildarkivet innehåller ca. 4000 digitaliserade bilder samt album och bildplanscher