Deltagare

Foto från den 21 nov 2013
Byggruppen den 21 nov 2013
Övriga
En del av "Gubbgänget" 25 april 2019
Ledaren för "Gubbgänget" Lars-Göran Andersson.
Samling vid modellen för fotografering.